Close

Betaling og økonomi

Oppgjør for tjenester ved legekontoret skjer kontant. Ved Klosterhagen legesenter har vi installert betalingsterminal.

Dersom pasienten ikke har kontanter eller betalingskort, kan en få med seg bankgiro mot tillegg i pris.

Resepter, sykemeldinger og henvisninger i forbindelse med en konsultasjon er inkludert i konsultasjonsprisen. Folketrygden dekker attester og erklæringer som gjelder trygdens ytelser.