Close

1. oktober 2018

E-konsultasjon

Antall pasienter som bruker verktøyet øker. Vi opplever dette som en nyttig og praktisk konsultasjonsform i tiltenkte situasjoner. Følg linken på denne siden eller gå direkte inn på helsenorge sin nettside eller app. Informasjon om funksjonen ligger søkbar på helsenorge, samt underveis ved bruk.

E konsultasjon (direkte til legen) stenges for leger som er i ferie eller annet fravær. E-kontakt og E-resept ivaretas av andre på kontoret

Det kan ta inntil 5 virkedager før henvendelsen blir besvart. Dersom det haster, ring kontoret 3550 3333