Close

15. januar 2018

Prøvesvar

Vi tar ansvar for å gi pasientene beskjed om nødvendig oppfølgning, kontroller, mv. Den enkelte pasient kan avtale med legen om hvordan han/hun ønsker svar. Vi har dessverre ikke kapasitet til rutinemessig å ringe eller sende brev til den enkelte
om normale prøvesvar. Dersom du ikke hører noe er alt sannsynligvis normalt. Dersom du lurer på et svar ber vi deg ringe til din fastlege i telefontimen.