Close

11. oktober 2021

Oversikt høstferie uke 41

Dr. Amanda J. Einungbrekke er på kurs hele uka.
Dr. Hulda B. Eiriksdottir har ferie mandag – torsdag.
Dr. Johanna Heiberg har ferie onsdag – fredag.
Dr. Lars Joakim Fleischer har ferie onsdag – fredag.

All e-kommunikasjon vil da ikke være tilgjengelig på de som har ferie. Vennligst ring legekontoret ved behov for kontakt.