Close

18. mars 2021

Praktisk informasjon til de som hadde dr. Skarholt

Dr. Skarholt har sluttet på Klosterhagen Legesenter 10.04.21. Det har dessverre ikke vært søkere til stillingen som hans faste etterfølger. Kommunen vil jobbe videre med dette.
Det første året vil en vikar, Amanda Einungbrekke, fungere som fastlege for de fleste pasientene. De resterende pasientene vil få hjelp av de øvrige legene på senteret de første månedene, disse pasientene vil deretter bli flyttet over til et annet legesenter etter noen måneder. Hvilken gruppe du som pasient kommer i vil bli vet vi i begynnelsen av mai.
Disse vil bli få tildelt lege av helsesekretærene når de ringer. Dette er altså kun en midlertidig løsning. Det er dessverre ikke tilgang til elektronisk kommunikasjon for deg, du må ringe legekontoret for hjelp.