Close

18. mars 2021

Dr. Skarholt slutter

Dr. Skarholt slutter på Klosterhagen Legesenter 10.04.21. Det har dessverre ikke vært søkere til stillingen som hans faste etterfølger. Kommunen vil jobbe videre med dette.
Det første året vil en vikar, Amanda Einungbrekke, fungere som fastlege for de fleste pasientene. De resterende pasientene vil få hjelp av de øvrige legene på senteret de første månedene, disse pasientene vil deretter bli flyttet over til et annet legesenter etter noen måneder. Hvilken gruppe du som pasient kommer i vil bli avklart i løpet av april.
Alle vil få et brev fra Helfo i løpet av våren ang dette.